Hälsosam trähus

Timret är ett traditionellt byggmaterial, med sina positiva egenskaper passar det utmärkt i den moderna krav.

Timmerhus är ekologiska och hälsosamma - Mammuthus

Timmerhus är ekologiska och hälsosamma

Timret är ett traditionellt byggmaterial, med sina positiva egenskaper passar det utmärkt i den moderne krav. I jämförelse med andra byggmaterial är timret betydligt mer ekologiskt och hälsosamt. När du vill bo tryggt och i harmoni med miljön, väljer du ett timmerhus.

MammutHus byggs av bästa timret som har fått växa till sig långsamt omgivet av den rena naturen. Nordens vindar och yrväder har gjort det starkt och tåligt. Vid avverkning har timret uppnått en respektabel ålder av 80 år, men då är timret bara i början av sin levnadsbana. I timmerhuset fortgår timrets liv i generationer.

Timmer som byggmaterial - Mammuthus

Timmer som byggmaterial

En av timrets främsta ekologiska egenskaper är dess hållbarhet. Timmerhus håller i decennier och behåller sitt fräscha utseende i generationer. Under tiden man hunnit bygga två hus av mera kortlivade material har timmerhuset bara uppnått vuxenålder. Följaktligen är timmerhusets miljöbelastning mycket mindre jämfört med andra hustyper.

I samband med tillverkning av en timmervägg frigörs som biprodukt mer ren energi än vad som går åt i tillverkningen. Framställning av träprodukter kräver också mindre fossila bränslen än tillverkning av andra byggnadsmaterial. Träet är ett så kallad kolsvalg som binder upp koldioxider i omgivningen. Ett medelstort timmerhus binder utsläpp motsvarande en normalfamiljs användning av bil under 20 år.

När ett timmerhus slutligen plockas ner, är resultatet inte problemavfall, utan av timret kan ett nytt hus byggas eller så kan virket bli någon annan träprodukt eller energi. Tack vare dessa egenskaper belastar timret miljön betydligt mindre än andra byggmaterial. För dagens byggare är ekologin ett viktigt valkriterium. Därför väljer allt fler att bo i timmerhus.

ProCache: v313 Render date: 2020-09-26 01:21:40 Page render time: 0.0454s Total w/ProCache: 0.0540s