personuppgifteranmalan

Beskrivning av behandling av personuppgifter

Denna rapport överensstämmer med den registeransvariges skyldighet enligt artikel 30 i EU: s allmänna databeskrivningsförordning för att upprätthålla en förteckning över behandling av personuppgifter under deras ansvar.

1. Registerhållare

Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy

VAT id: FI0837135-9

Adress: Ouluntie 972, 91300 Ylikiiminki

Epost: ---

2. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Beroende på personuppgifter är syftet med behandlingen en av följande situationer som avses i 8 § 1 mom. :

2.a) Registrerades uppdragsgivande

b) Genomförande av registrerade avtalet

3. Den registrerades väsentliga intresse

4.a) Behandlingen är reglerad enligt lag

b) Behandlingen beror på registerhållarens lagstadgade uppgift

5. a) Kundförhållande, tjänsteförhållande, medlemskap

b) Övrig ovan jämförbar förhållande eller medlemskap

6. Information om kunder eller anställda i koncern eller ekonomiska föreningar.

7. Registerhållarens uppdragsgivande som betalning, behandlining av uppgifter eller annat som kan jämföras med dessa.

8. Det handlar om allmänt tillgänglig information som beskriver en persons status, uppgifter och ansvar inom den offentliga eller näringslivsområdet och behandlas för att skydda den registeransvariges eller den tredje parts mottagande av informationen.

Den känsliga information som avses i 11 § i personuppgiftslagen behandlas i fråga om artikel 12.1 i personuppgiftslagen:

1. Godkännande

2. Uppgifter offentliggjorts av den registrerade personen

3. Den registrerades väsentliga intresse eller av en annan person och den registrerade har hindrats från att ge sitt samtycke

4. Utarbeta, presentera, försvara eller lösa ett rättsligt krav

5. a) Behandlingen är reglerad enligt lag

b) Behandlingen beror på registerhållaren

6. Medlemskap i en fackförening, för att följa reglernas rättigheter och skyldigheter inom arbetsrätten

7. Dataskyddsstyrelsens tillåtelse

Grunderna för behandling av personuppgifter anges separat i var och en av registerbeskrivningarna.

3. Beskrivning av grupper av registrerade personer och grupper av personuppgifter

1.Kundregistret innehåller personuppgifter som krävs för hantering av kundrelationer. Informationen används till exempel för fakturering, leverans av varor, kontroll av kreditdata och ansökan om bankgarantier.
Registret innehåller följande information: Kundens namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, bostadsadress, adress på byggplats och kreditinformation.

2.Personalregistret innehåller de personuppgifter som är nödvändiga för löneadministrationens operativa verksamhet och den information som är nödvändig för arbetsgivarens lagliga skyldigheter.
Registret innehåller följande information: anställdes namn, personligt ID, adress, kontonummer, skattekort, skattnummer, anställningskontrakt och lönesättning.

3. Personalregister/ID-kort. Personalen som arbetar eller besöker byggarbetsplatsen måste ha ett identitetskort med namnet på personen, arbetsgivaren och skattnumret.

Registret innehåller följande uppgifter: Den registrerades namn, arbetsbeskrivning, skattenummer (endast i Finland) och arbetsgivare.

4. Underleverantörsregister innehåller personuppgifter för fysiska personer anställda av underleverantörer som används för att hantera lagstadgad arbetsövervakning och rapportering via meddelandetjänsten.

Underleverantörsregistret innehåller följande information: namn, personnummer, skattnummer, telefonnummer och e-postadress.

5. Rekryteringsregister (Öppen ansökan) innehåller den information som behövs för att välja en person för jobbet.

Personuppgifterna i registret varierar beroende på den information som arbetssökande själva tillhandahåller. Registret innehåller arbetsansökningar och Cv, samt kontaktuppgifter för sökande, till exempel adresser, telefonnummer och e-postadresser.

6. Rekryteringsregister (Öppen ansökan) innehåller information som används för sk tyst sökning och öppet urval av befintliga jobb.

Personuppgifterna i registret varierar beroende på den information som arbetssökande själva tillhandahåller. Registret innehåller arbetsansökningar och CV, samt kontaktuppgifter för sökande, till exempel adresser, telefonnummer och e-postadresser.

7. HPA-registret, som innehåller personuppgifter som används som rekryteringsverktyg med sökandens samtycke.
Registret innehåller följande information: namn, e-postadress och kön (och för vad?)

8. Marknadsföringsregister innehåller personuppgifter som används för evenemang- och kampanjkommunikation och för tillhandahållande av produkter och tjänster genom direktmarknadsföring.

Registret innehåller följande information: namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

4. Mottagare av personuppgifter

I princip kommer information inte att lämnas ut till tredje part såvida det inte är obligatoriskt av myndighets- eller order- eller myndighetsskäl. I vissa speciella fall kan personuppgifter lämnas ut till tredje part och i sådana fall ska detta anges i varje registerutdrag.

5. Överföring av personuppgifter utanför EU

Data överförs inte utanför EU eller EES.

6. Tidsfrister för radering av olika datagrupper

De planerade tidsfristerna för radering av personuppgifter varierar beroende på insamlingen av sådana personuppgifter. Sista datum för radering anges separat för varje registerbeskrivning.

7. Beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vidtagits för att säkerställa säker hantering

Data som finns i datorn finns på företagets maskiner och / eller servrar, vars datasäkerhet säkerställs genom att ha tillgång till de personer vars uppgifter kräver behandling av sådana uppgifter. Dessutom skyddas data med lösenord och maskiner / servrar finns i låsta utrymmen.

Fysisk information hålls i god ordning och ligger i låsta utrymmen.

ProCache: v313 Render date: 2020-09-22 14:48:10 Page render time: 0.0444s Total w/ProCache: 0.0553s